Национален форум на общинските данъчни експерти

За събитието

Фокусът на вниманието отново е върху актуалните въпроси, свързани с дейността на приходните звена в общинските администрации.

Покани за участие във форума са изпратени до ПК по Бюджет и финанси, Народно събрание, дирекция „Данъчна политика“, Министерство на финансите; Министерство на електронното управление; ГД „Национална полиция“, МВР; Агенция по вписванията, Информационно обслужване АД

Темите за дискусии в програмата са насочени към:

 • Законопроектите за изменение и допълнение на данъчните закони с отражение върху дейността на общините и предложения на НСОРБ;
 • Важните срокове и ангажименти на общините свързани с определянето на ТБО по новите основи.
 • Възможностите за намаляване на административната тежест за данъкоплатците чрез развитие на електронните услуги.

Предвидено е време за обсъждане на актуалните въпроси и предизвикателства пред местните приходни звена в началото на новия мандат, както и за представянето на добри общински практики за измерване и определяне на количеството битови отпадъци.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 1/2
 • 29
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 2/2
 • 30
 • 1